1. Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại: Quy trình

 2. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non tư thục: Quy trìnhBiểu mẫu

 3. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục: Quy trìnhBiểu mẫu

 4. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục: Quy trình Biểu mẫu

 5. Giải thể trường mầm non: Quy trình

 6. Giải thể trường tiểu học: Quy trình

 7. Giải thể trường trung học cơ sở: Quy trình 

 8. Sáp nhập, chia tách trường mầm non: Quy trìnhBiểu mẫu

 9. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học: Quy trìnhBiểu mẫu

 10. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở: Quy trìnhBiểu mẫu

 11. Thành lập trường trung học cơ sở: Quy trìnhBiểu mẫu

 12. Thành lập trường mầm non: Quy trình Biểu mẫu

 13. Thành lập trường tiểu học: Quy trìnhBiểu mẫu